| webboardhome.com | yothakm.com| yothainter.com| yothai.com | looogkai.com  memoandhouse.com | time.co.th | การออกแบบบ้าน.com   
 
 

 

 

 

 

แบบอาคารที่ 8

 

แนวความคิดในการออกแบบ :
อาคารสำนักงาน 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น โดยออกแบบพื้นที่อย่างลงตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
โปร่งโล่งสบาย เหมาะกับการทำงานและการใช้พื้นที่ พร้อมระเบียงขนาดใหญ่


ลักษณะตัวบ้าน : อาคารสำนักงาน 3 ชั้น
องค์ประกอบของบ้าน : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ตกแต่งเป็นสำนักงานโดยมี
พื้นที่ชั้นล่างเป็นส่วนต้อ
นรับ และพื้นที่สำหรับพนักงานทั่วไป
ซึ่งมีการแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอย่างชัดเจน และมีการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า
ส่วนชั้น 2 มีระเบียงขนาดใหญ่ มุมพักผ่อน ส่วนนั่งเล่นที่เป็นมุมสบายๆ และห้องประชุม
และชั้น 3 ซึ่งเป็นที่พักอาศัยและห้องทำงานของเจ้าของอาคาร
ส่วนพื้นที่รอบตัวบ้าน ดูร่มรื่นน่าอยู่ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ บ่อน้ำ
และที่จอดรถกลางแจ้งข้างอาคาร ที่สะดวกสบายในเรื่องการเดินทางเข้าออก


พื้นที่ใช้ซอย : 576 ตารางเ
มตร
ขนาดตัวบ้าน : กว้าง 20.00 เมตร x ยาว 20.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 6,260,000 - 7,150,000 บาท


แบบบ้าน (แบบก่อสร้าง) :
ราคาแบบบ้าน (แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 5 ชุด

 

รายการคำนวณโครงสร้าง และเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกร :
เพื่อใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทางหน่วยงานราชการ

 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q.) :
เพื่อใช้ประกอบการยื่นกู้ก่อสร้างกับธนาคาร และใช้เป็นองค์ประกอบในการควบคุมราคาการก่อสร้างจริง

 

yothakm.com   yothainter.com   yothai.com   webboardhome.com   looogkai.com   memoandhouse.com   time.co.th   การออกแบบบ้าน.com
by: Knowledge Management Model for Medium Enterprise in Construction Industry Thai 2010

          ติดต่อสอบถาม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
          แสดงความคิดเห็น
เขียนกระทู้
          สอบถามข้อมูล