| webboardhome.com | yothakm.com| yothainter.com| yothai.com | looogkai.com  memoandhouse.com | time.co.th | การออกแบบบ้าน.com   
 
 

 

 

 

 

แบบอาคารที่ 7

 

แนวความคิดในการออกแบบ :
ตึกแถว 2 ชั้น 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ สไตล์โมเดิร์น ในพื้นที่จำกัด
โดยเน้นห้องเอนกประสงค์ที่รองรับการใช้งานได้หลากหลาย


ลักษณะตัวบ้าน : ตึกแถว 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น
องค์ประกอบของบ้าน : 1 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ และห้องเอนกประสงคขนาดใหญ่
พื้นที่ใช้ซอย : 116 ตารางเมตร
ขนาดตัวบ้าน : กว้าง 5.50 เมตร x ยาว 10.60 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 1,055,000 - 1,380,000 บาท


องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องนอน (ขนาด 5.50 x 7.50)
- ห้องน้ำ 1 (ขนาด 1.80 x 2.10)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 1.80 x 2.10)
- ห้องเอนกประสงค (ขนาด 5.50 x 5.75)


แบบบ้าน (แบบก่อสร้าง) :
ราคาแบบบ้าน (แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 5 ชุด

 

รายการคำนวณโครงสร้าง และเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกร :
เพื่อใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทางหน่วยงานราชการ

 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q.) :
เพื่อใช้ประกอบการยื่นกู้ก่อสร้างกับธนาคาร และใช้เป็นองค์ประกอบในการควบคุมราคาการก่อสร้างจริง

 

yothakm.com   yothainter.com   yothai.com   webboardhome.com   looogkai.com   memoandhouse.com   time.co.th   การออกแบบบ้าน.com
by: Knowledge Management Model for Medium Enterprise in Construction Industry Thai 2010

          ติดต่อสอบถาม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
          แสดงความคิดเห็น
เขียนกระทู้
          สอบถามข้อมูล