| webboardhome.com | yothakm.com| yothainter.com| yothai.com | looogkai.com  memoandhouse.com | time.co.th | การออกแบบบ้าน.com   
 
 

 

 

 

 

แบบอาคารที่ 2

 

แนวความคิดในการออกแบบ :
แบบบ้าน 2 ชั้น ในพื้นที่จำกัด สำหรับที่ดินหน้าแคบ แต่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่
สำหรับบ้านที่ต้องการพื้นที่ใช้สอย และความคุ้มค่า หลังนี้เหมาะสมที่สุด


ลักษณะตัวบ้าน : บ้าน 2 ชั้น
องค์ประกอบของบ้าน : ห้องพระ, 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, ห้องรับแขก, ครัว
พื้นที่ใช้ซอย : 213 ตารางเมตร
ขนาดตัวบ้าน : กว้าง 10.50 เมตร x ยาว 11.00 เมตร
ราคาประมาณการก่อสร้าง : 2,120,000 - 2,200,000 บาท


องค์ประกอบของตัวบ้าน :
- ห้องพระ (ขนาด 2.50 x 3.00)
- ห้องนอน 1 (ขนาด 5.50 x 4.00)
- ห้องนอน 2 (ขนาด 4.20 x 4.00)
- ห้องนอน 3 (ขนาด 4.50 x 3.00)
- ห้องนอน 4 (ขนาด 4.20 x 3.00)
- ห้องน้ำ 1 (ขนาด 1.80 x 2.60)
- ห้องน้ำ 2 (ขนาด 1.50 x 2.00)
- ห้องรับแขก (ขนาด 3.50 x 3.00)
- ห้องครัวและรับประทานอาหาร (ขนาด 3.50 x 3.00)


แบบบ้าน (แบบก่อสร้าง) :
ราคาแบบบ้าน (แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปาสุขาภิบาล) ขนาด A3 จำนวน 5 ชุด

 

รายการคำนวณโครงสร้าง และเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกร :
เพื่อใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทางหน่วยงานราชการ

 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q.) :
เพื่อใช้ประกอบการยื่นกู้ก่อสร้างกับธนาคาร และใช้เป็นองค์ประกอบในการควบคุมราคาการก่อสร้างจริง

 

yothakm.com   yothainter.com   yothai.com   webboardhome.com   looogkai.com   memoandhouse.com   time.co.th   การออกแบบบ้าน.com
by: Knowledge Management Model for Medium Enterprise in Construction Industry Thai 2010

          ติดต่อสอบถาม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
          แสดงความคิดเห็น
เขียนกระทู้
          สอบถามข้อมูล