รับออกแบบที่จังหวัดนครปฐม สร้างบ้านที่นครปฐม รับเหมาก่อสร้างที่นครปฐม ต่อเติมที่นครปฐม รับเขียนแบบบ้านที่นครปฐม วัสดุก่อสร้างที่นครปฐม แบบบ้านสำเร็จรูปที่นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านที่นครปฐม รับออกแบบบ้านที่นครปฐม รับสร้างบ้านที่นครปฐม บริษัทรับสร้างบ้านที่นครปฐม ตกแต่งบ้านที่นครปฐม สมาคมรับสร้างบ้านที่นครปฐม ออกแบบบ้านที่นครปฐม แบบบ้านสวยที่นครปฐม แบบบ้านที่นครปฐม หรือผู้ประกอบการสร้างบ้านตามเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
รับออกแบบที่จังหวัดนครปฐม สร้างบ้านที่นครปฐม รับเหมาก่อสร้างที่นครปฐม ต่อเติมที่นครปฐม รับเขียนแบบบ้านที่นครปฐม วัสดุก่อสร้างที่นครปฐม แบบบ้านสำเร็จรูปที่นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านที่นครปฐม รับออกแบบบ้านที่นครปฐม รับสร้างบ้านที่นครปฐม บริษัทรับสร้างบ้านที่นครปฐม ตกแต่งบ้านที่นครปฐม สมาคมรับสร้างบ้านที่นครปฐม ออกแบบบ้านที่นครปฐม แบบบ้านสวยที่นครปฐม แบบบ้านที่นครปฐม หรือผู้ประกอบการสร้างบ้านตามเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
| webboardhome.com | yothakm.com| yothainter.com| yothai.com | looogkai.com | time.co.th   
 
 


 

รับออกแบบที่จังหวัดนครปฐม สร้างบ้านที่นครปฐม รับเหมาก่อสร้างที่นครปฐม ต่อเติมที่นครปฐม รับเขียนแบบบ้านที่นครปฐม วัสดุก่อสร้างที่นครปฐม แบบบ้านสำเร็จรูปที่นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านที่นครปฐม รับออกแบบบ้านที่นครปฐม รับสร้างบ้านที่นครปฐม บริษัทรับสร้างบ้านที่นครปฐม ตกแต่งบ้านที่นครปฐม สมาคมรับสร้างบ้านที่นครปฐม ออกแบบบ้านที่นครปฐม แบบบ้านสวยที่นครปฐม แบบบ้านที่นครปฐม หรือผู้ประกอบการสร้างบ้านตามเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

สร้างบ้านที่นครปฐม

 

 

รับออกแบบที่จังหวัดนครปฐม รับเหมาก่อสร้างที่นครปฐม ต่อเติมที่นครปฐม รับเขียนแบบบ้านที่นครปฐม วัสดุก่อสร้างที่นครปฐม แบบบ้านสำเร็จรูปที่นครปฐม

ศูนย์รับสร้างบ้านที่นครปฐม รับออกแบบบ้านที่นครปฐม รับสร้างบ้านที่นครปฐม บริษัทรับสร้างบ้านที่นครปฐม ตกแต่งบ้านที่นครปฐม สมาคมรับสร้างบ้าน

ที่นครปฐม ออกแบบบ้านที่นครปฐม แบบบ้านสวยที่นครปฐม แบบบ้านที่นครปฐม หรือผู้ประกอบการสร้างบ้านตามเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

รับออกแบบที่จังหวัดนครปฐม สร้างบ้านที่นครปฐม รับเหมาก่อสร้างที่นครปฐม ต่อเติมที่นครปฐม รับเขียนแบบบ้านที่นครปฐม วัสดุก่อสร้างที่นครปฐม แบบบ้านสำเร็จรูปที่นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านที่นครปฐม รับออกแบบบ้านที่นครปฐม รับสร้างบ้านที่นครปฐม บริษัทรับสร้างบ้านที่นครปฐม ตกแต่งบ้านที่นครปฐม สมาคมรับสร้างบ้านที่นครปฐม ออกแบบบ้านที่นครปฐม แบบบ้านสวยที่นครปฐม แบบบ้านที่นครปฐม หรือผู้ประกอบการสร้างบ้านตามเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

 

         ติดต่อสอบถาม : 089-6823731
                         off : 081-5617735

                  e-mail : thiangtham@yahoo.com

 

 

สร้างบ้าน นครปฐม

 

สร้างบ้าน นครปฐม

 

ตัวอย่างแบบบ้านที่น่าสนใจ

สร้างบ้าน นครปฐม

 

สร้างบ้าน นครปฐม
 
 
รายละเอียดแบบบ้าน F1h010
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 850,000 บาท
บ้าน ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 83.55 ตารางเมตร
(ติดต่อสอบถาม)
ค่าแบบ พร้อมรายการคำนวณ 24,000 บาท ค่าเซ็นต์ควบคุมงาน 10,000 บาท
สร้างบ้าน นครปฐม
รายละเอียดแบบบ้าน F1h018
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 570,000บาท
บ้าน ชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 62.525 ตารางเมตร
(ติดต่อสอบถาม)
ค่าแบบ พร้อมรายการคำนวณ 23,500 บาท ค่าเซ็นต์ควบคุมงาน 10,000 บาท
สร้างบ้าน นครปฐม
รายละเอียดแบบบ้าน F1h019
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 670,000บาท
บ้าน ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 78.50 ตารางเมตร
(ติดต่อสอบถาม)
ค่าแบบ พร้อมรายการคำนวณ 23,500 บาท ค่าเซ็นต์ควบคุมงาน 10,000 บาท
สร้างบ้าน นครปฐม

รายละเอียดแบบบ้าน F2h022
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,950,000 บาท
บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 163 ตารางเมตร
(ติดต่อสอบถาม)
ค่าแบบ พร้อมรายการคำนวณ 34,000 บาท ค่าเซ็นต์ควบคุมงาน 15,000 บาท

สร้างบ้าน นครปฐม
รายละเอียดแบบบ้าน F2h028
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,520,000 บาท
บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน พื้นที่ใช้สอย 134.9 ตารางเมตร
(ติดต่อสอบถาม)
ค่าแบบ พร้อมราการคำนวณ 34,000 บาท ค่าเซ็นต์ควบคุมงาน 15,000 บาท
สร้างบ้าน นครปฐม
รายละเอียดแบบบ้าน F2h029
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2,320,000 บาท
บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน พื้นที่ใช้สอย 191 ตารางเมตร
(ติดต่อสอบถาม)
ค่าแบบ พร้อมราการคำนวณ 34,000 บาท ค่าเซ็นต์ควบคุมงาน 15,000 บาท
สร้างบ้าน นครปฐม
รายละเอียดแบบบ้าน F2h046
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 3,120,000 บาท
บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 286 ตารางเมตร
(ติดต่อสอบถาม)
ค่าแบบ พร้อมราการคำนวณ 38,000 บาท ค่าเซ็นต์ควบคุมงาน 30,000 บาท
สร้างบ้าน นครปฐม
รายละเอียดแบบบ้าน F2h049
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 3,100,000บาท
บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 279.25 ตารางเมตร
(ติดต่อสอบถาม)
ค่าแบบ พร้อมราการคำนวณ 38,000 บาท ค่าเซ็นต์ควบคุมงาน 30,000 บาท
สร้างบ้าน นครปฐม
รายละเอียดแบบบ้าน F2h056
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2,520,000 บาท
บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 233.65 ตารางเมตร
(ติดต่อสอบถาม)
ค่าแบบ พร้อมราการคำนวณ 36,000 บาท ค่าเซ็นต์ควบคุมงาน 20,000 บาท
สร้างบ้าน นครปฐม
   
         

 

สร้างบ้าน นครปฐม
ข้อดีในบริการของ www.yothai.com
 

      1. ช่วยท่านลดค่าใช้จ่าย ในการจ้างบริษัทรับออกแบบที่ คิดค่าใช้จ่ายที่แพงมาก
      2. เราสามารถออกแบบแปลนบ้านให้ฟรี ทุกแบบสามารถ ปรับแก้ได้ ตามความต้องการของเจ้าของงาน รวมถึงการออกแบบบ้านใหม่ทั้งหมด ในราคาที่ไม่สูงไปกว่า การซื้อแบบสำเร็จมาใช้ แบบสำเร็จ ไม่สามารถปรับแก้ไขได้ครับ ท่านจะได้บ้านที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ไม่เหมาะสมกับทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และหลักฮวงจุ้ย เราบริการปรับแก้แบบให้ฟรีครับ
      3. ค่าใช้จ่ายปกติ กรณีขออนุญาติปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ท่านต้องเสียทั้งค่าแบบ เสียทั้งค่าเซ็นต์ออกแบบ และเซ็นต์ควบคุมรวมทั้งสิ้น ประมาณ 60,000 - 100,000 บาท แต่สำหรับงานบริการของทีมงานเรา คิดค่าใช้จ่าย ถูกกว่ามากครับ ท่านสามารถตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างค่าแบบ และค่าคุมงานก่อสร้างได้ ด้วยตัวเอง หรือดูได้จากตัวอย่างแบบบ้านที่ทางเว็บไซต์ออกแบบให้
      4. ออกแบบ พร้อมเขียนแบบด้วยโปรแกรม autocad 2005 งานโครงสร้าง , สถาปัตย์ , ไฟฟ้า , สุขาภิบาล เซ็นต์ พร้อมทำรายการคำนวณ สำหรับงานก่อสร้าง บ้าน ทาวเฮาว์ , โรงงาน , หอพัก , คอนโด , อาพาทเมนต์ รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อนแซมอาคารที่พบปัญหา และให้คำปรึกษาทางโครงสร้าง , สถาปัตย์ จัดทำเอกสาร ในกรณียื่นเรื่องกู้ธนาคารเพื่อก่อสร้างอาคารในที่ดินของท่าน บริการเซ็นต์ควบคุมงาน และควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ บริการถอดแบบ ประมาณราคากลาง คิดราคาถูกจริง โดยทีมวิศวกร เราทำงานในราคาที่เหมาะสม ถูกกว่าจ้างบริษัทออกแบบหรือควบคุมงานทั่วไปครับ

รับออกแบบที่จังหวัดนครปฐม สร้างบ้านที่นครปฐม รับเหมาก่อสร้างที่นครปฐม ต่อเติมที่นครปฐม รับเขียนแบบบ้านที่นครปฐม วัสดุก่อสร้างที่นครปฐม แบบบ้านสำเร็จรูปที่นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านที่นครปฐม รับออกแบบบ้านที่นครปฐม รับสร้างบ้านที่นครปฐม บริษัทรับสร้างบ้านที่นครปฐม ตกแต่งบ้านที่นครปฐม สมาคมรับสร้างบ้านที่นครปฐม ออกแบบบ้านที่นครปฐม แบบบ้านสวยที่นครปฐม แบบบ้านที่นครปฐม หรือผู้ประกอบการสร้างบ้านตามเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

รับออกแบบที่จังหวัดนครปฐม สร้างบ้านที่นครปฐม รับเหมาก่อสร้างที่นครปฐม ต่อเติมที่นครปฐม รับเขียนแบบบ้านที่นครปฐม วัสดุก่อสร้างที่นครปฐม แบบบ้านสำเร็จรูปที่นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านที่นครปฐม รับออกแบบบ้านที่นครปฐม รับสร้างบ้านที่นครปฐม บริษัทรับสร้างบ้านที่นครปฐม ตกแต่งบ้านที่นครปฐม สมาคมรับสร้างบ้านที่นครปฐม ออกแบบบ้านที่นครปฐม แบบบ้านสวยที่นครปฐม แบบบ้านที่นครปฐม หรือผู้ประกอบการสร้างบ้านตามเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
 
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
 
   

รับออกแบบที่จังหวัดนครปฐม สร้างบ้านที่นครปฐม รับเหมาก่อสร้างที่นครปฐม ต่อเติมที่นครปฐม รับเขียนแบบบ้านที่นครปฐม วัสดุก่อสร้างที่นครปฐม แบบบ้านสำเร็จรูปที่นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านที่นครปฐม รับออกแบบบ้านที่นครปฐม รับสร้างบ้านที่นครปฐม บริษัทรับสร้างบ้านที่นครปฐม ตกแต่งบ้านที่นครปฐม สมาคมรับสร้างบ้านที่นครปฐม ออกแบบบ้านที่นครปฐม แบบบ้านสวยที่นครปฐม แบบบ้านที่นครปฐม หรือผู้ประกอบการสร้างบ้านตามเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

 

สร้างบ้านที่นครปฐม

 

 

รับออกแบบที่จังหวัดนครปฐม รับเหมาก่อสร้างที่นครปฐม ต่อเติมที่นครปฐม รับเขียนแบบบ้านที่นครปฐม วัสดุก่อสร้างที่นครปฐม แบบบ้านสำเร็จรูปที่นครปฐม

ศูนย์รับสร้างบ้านที่นครปฐม รับออกแบบบ้านที่นครปฐม รับสร้างบ้านที่นครปฐม บริษัทรับสร้างบ้านที่นครปฐม ตกแต่งบ้านที่นครปฐม สมาคมรับสร้างบ้าน

ที่นครปฐม ออกแบบบ้านที่นครปฐม แบบบ้านสวยที่นครปฐม แบบบ้านที่นครปฐม หรือผู้ประกอบการสร้างบ้านตามเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 


แบบอาคารที่น่าสนใจ

         
ประเภทอาคาร
ราคาค่าก่อสร้าง
ขนาดงานก่อสร้าง
ความสูงอาคาร
จำนวนห้องนอน
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม
สร้างบ้าน นครปฐม

รับออกแบบที่จังหวัดนครปฐม สร้างบ้านที่นครปฐม รับเหมาก่อสร้างที่นครปฐม ต่อเติมที่นครปฐม รับเขียนแบบบ้านที่นครปฐม วัสดุก่อสร้างที่นครปฐม แบบบ้านสำเร็จรูปที่นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านที่นครปฐม รับออกแบบบ้านที่นครปฐม รับสร้างบ้านที่นครปฐม บริษัทรับสร้างบ้านที่นครปฐม ตกแต่งบ้านที่นครปฐม สมาคมรับสร้างบ้านที่นครปฐม ออกแบบบ้านที่นครปฐม แบบบ้านสวยที่นครปฐม แบบบ้านที่นครปฐม หรือผู้ประกอบการสร้างบ้านตามเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

 

yothakm.com   yothainter.com   yothai.com   webboardhome.com   looogkai.com   time.co.th
by: Knowledge Management Model for Medium Enterprise in Construction Industry Thai 2010